Štrukturálne fondy

O nás

15.4.2015

EUTento projekt bol realizovaný
s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Miesto realizácie projektu:
Bulharská 40, 917 02 Trnava

Názov a stručný opis projektu:
Modernizácia výroby obalov spoločnosti TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava

Predmetom realizovaného projektu bola:
modernizácia výroby obalov, prostredníctvom dvojformového vyfukovacieho automatu s elektrickým pohonom na výrobu obalov z materiálu PE.

Názov a sídlo prijímateľa:
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava

Informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:
dátum začatia projektu 08/2014, skončenie projektu: 03/2015.

Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu:
EU

Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo hospodárstva SR

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:
www.mpsr.sk
www.opkahr.sk

Výška poskytnutého príspevku: 148 920,- EUR

FOTOGALÉRIA

Pôvodný stav
Pôvodný stav  Pôvodný stav  Pôvodný stav Pôvodný stav 

Nový priestor
Nový priestor  Nový priestor

Inštalácia nového stroja
Inštalácia nového stroja  Inštalácia nového stroja  Inštalácia nového stroja

Súčasný stav
S&uacue;častný stav  S&uacue;častný stav 

PAMÄTNÁ DOSKA

Tabuľka

Hlavný vchod Hlavný vchod Vyfukovací automat Vyfukovací automat Výfuková brána Výfuková brána

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

23.9.2013, 10:03
Modernizácia výroby obalov spoločnosti TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava.
Formulár podľa § 41, časť Ostatné

30.9.2013, 10:01
Formulár podľa § 41, časť Kritériá

07.10.2013, 13:00
Odôvodnenie podľa § 46 ods.2.

11.10.2013, 11:50
Informácia podľa § 44 ods. 2.

03.01.2014, 10:00
Formulár podľa § 41, časť Ostatné

13.01.2014, 12:20
Odôvodnenie podľa § 46 ods.2.

21.01.2014, 11:25
Formular podla § 41, časť Kritériá

28.01.2014, 12:00
Informácia podľa § 44 ods. 2.

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111