Likvidácia obalov

Na stiahnutie
Katalóg

Miesta odberu použitých obalov z výrobkov

Po spotrebovaní alebo uplynutí záručnej doby našich výrobkov, prázdne obaly treba odovzdať zberným dvorom.


Zoznam zberných dvorov na území SR nájdete na linku:

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/100291/zberne-dvory.aspx

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111