Detail výrobku

Výrobky / Nábytok a podlahy
DIAVA na podlahy mak 750 ml

DIAVA na podlahy mak 750 ml

  • čistí všetky druhy podláh
  • univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy a povrchy kuchynských a hygienických zariadení a ostatných nesavých povrchov

Dávkovanie: 40 ml ( 1 uzáver) čistiaceho prostriedku na 5 l vody.

Ošetrený výrobok. Obsahuje Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:  
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Pokyny na zneškodnenie:
Zvyšky prípravku odovzdajte do zberného miesta nebezpečných odpadov. Prázdny obal dôkladne vypláchnite vodou a odovzdajte do zberného miesta komunálneho odpadu.

Zloženie:menej ako 5 % aniónový tenzid, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LIMONENE, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, farbivo.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 990 ml

EAN: 858 500 39 12618

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111