Detail výrobku

Výrobky / Kuchyňa
TORO čistiaca pasta 200 g

TORO čistiaca pasta 200 g

  • čistiaca pasta na neleštený hliníkový a smaltovaný riad, keramické obkladačky, vane, umývadlá a podobne

Upozornenie:
Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie. Prípravok nie je vhodný na lakované a plastové povrchy. Po použití obal prípravku uzavrite. V prípade zaschnutia obsahu treba doliať vodu.

Návod na použitie:
Na navlhčený čistený povrch naneste pastu a trením handrou alebo špongiou odstráňte nečistoty. Čistený povrch nakoniec opláchnite čistou vodou.

Pozor:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:  
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: abrazívne zložky, menej ako 5 % aniónové tenzidy, kyselina fosforečná, propán-2-ol, parfum: LIMONENE,LINALOOL.

Spotrebujte do 30 mesiacov od dátumu výroby.

Hmotnosť: 200 g

EAN: 8585003920064

UFI: XW40-V082-X007-HKS7

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111