Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
LUXON rýchlorozpúšťač vodného kameňa 100 g

LUXON rýchlorozpúšťač vodného kameňa 100 g

  • rýchlorozpúšťač vodného kameňa

Návod na použitie pre:
Kávovary:
1 polievkovú lyžicu Luxonu rozpustite v 1 litri vody, nalejte do kávovaru, nechajte prejsť varom, nakoniec prepláchnite vodou.

Varné kanvice:
Kanvicu naplňte 1 l vody, pridajte 1 pol. lyžicu Luxonu, uveďte do varu, potom vypnite, nechajte pôsobiť 30 minút, nakoniec opláchnite vodou.

Naparovacie žehličky:
1pol. lyžicu Luxonu rozpustite v 2 dcl vody, nalejte do  žehličky , nechajte pôsobiť 30 minút, niekoľkokrát uvoľnite paru a vypustite celý obsah. Nakoniec žehličku prepláchnite vodou.  

Práčky:
Obsah vrecka nasypte do prázdneho bubna práčky, spustite hlavný prací program pri teplote 50 - 60°C. Po dosiahnutí teploty práčku zastavte a nechajte pôsobiť 30 minút, potom práčku zapnite a nechajte prebehnúť celý program do konca.

Umývačky riadu:
Umývačku riadu uveďte do prevádzky bez riadu, po 15 minútach nasypte obsah vrecka do vody a nechajte prebehnúť celý program.
Riaďte sa pokynmi výrobcu spotrebiča.

Pozor:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte prach.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: kyselina citrónová (ES 201-069-1).

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Hmotnosť: 100 g

EAN: 858 5003 9 20453

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111