Detail výrobku

Výrobky / Kuchyňa
LUXON čistič umývačiek riadu 250 ml

LUXON čistič umývačiek riadu 250 ml

  • odstraňuje mastnotu, vodný kameň a nepríjemný zápach
  • dokonale vyčistí striekacie trysky a filter
  • zanecháva príjemnú vôňu a dokonalú čistotu

Návod na použitie:
Z uzávera obalu prípravku odstráňte samolepiacu fóliu, biely bod pod fóliou musí zostať neporušený. Obal s prípravkom vložte uzáverom smerom nadol do príborového koša alebo zaveste na kôš na riad v prázdnej umývačke riadu. Spustite program umývania pri teplote 65°C -75°C.

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).

Pozor:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:  
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc:
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie: menej ako 5 % aniónový tenzid, menej ako 5% neiónový tenzid, menej ako 5 % kyselina citrónová, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LIMONENE, LINALOOL, CITRAL.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 250 ml

EAN: 8585003912434

UFI: 4T40-C0JP-M00R-V865

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111