Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
LUXON čistič a odstraňovač zápachu z pračiek 150g

LUXON čistič a odstraňovač zápachu z pračiek 150 g

  • čistí a odstraňuje nečistoty, zvyšky pracieho prostriedku a nepríjemný zápach z práčky
  • zanecháva dokonalú čistotu a sviežosť

Návod na použitie:
Obsah vrecka nasypte do prázdneho bubna práčky a spustite hlavný prací program pri teplote  60°C.

Pozor:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte prach.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: 5- 15 % bieliace činidlo na báze kyslíka, menej ako 5% mydlo, síran sodný, uhličitany, parfum.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Hmotnosť: 150 g

EAN: 8585003920910

UFI: DQ00-20EM-W00Y-4V72

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111