Detail výrobku

Výrobky / Textílie
JASO vôňa na bielizeň Silk Caress 300 ml

JASO vôňa na bielizeň Silk Caress 300 ml

  • koncentrovaný prípravok dodá vašej bielizni osviežujúcu, dlhotrvajúcu vôňu
  • použitie v práčke a sušičke
  • vhodný pre všetky druhy textílii

Návod na použitie:
V práčke: Pre jemnú vôňu pridajte ½ až jednu odmerku do čistej priehradky na aviváž.

V sušičke Pre jemnú vôňu pridajte ½ až jednu odmerku na čistú tkaninu alebo guľu do sušičky, vložte ju do sušičky spolu s vlhkou bielizňou a hneď spustite cyklus sušenia.

Pre zosilnenie vône zvýšte dávkovanie.

Upozornenie: Dodržujte pokyny ošetrovania uvedené na textíliách a návod na použitie vašej práčky resp. sušičky bielizne.

Ošetrený výrobok.
Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1); 4-terc-butylcyklohexyl acetát; 3,7-dimetyloktán-3-ol. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Upozornenie:
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: menej ako 5% katiónové povrchovo aktívne látky, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, parfum: 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE, OCTAHYDRO-METHOXY-TETRAMETHYL-METHANO-AZULENE, LAURALDEHYDE, HELIOTROPINE, UNDECYLENAL, METHYLUNDECANAL.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 300 ml

EAN: 8585003931480

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111