Detail výrobku

Výrobky / Textílie
JASO Efekt 100 g

JASO Efekt 100 g

  • prípravok na škvrny a špinu
  • odstraňuje rýchlo a dôkladne už pri nízkych teplotách špinu a škvrny od ovocia a zeleniny, trávy, červeného  vína, kávy, čaju, kozmetických prípravkov a pod.
  • vhodný na bielu aj stálofarebnú bielizeň
  • bez chlóru, s aktívnym kyslíkom

Návod na použitie:
Obsah vrecka / 100g / pridajte k polovičnému dávkovaniu pracieho prášku a perte bežným spôsobom. Pre dosiahnutie najlepšieho účinku nasypte časť prípravku Jaso efekt na navlhčenú škvrnu a zvyšok pridajte do prania k praciemu prostriedku.

Niektoré škvrny  odstránite už pri ručnom praní. Vtedy prášok použite priamo na navlhčenú škvrnu  a nechajte  pôsobiť 15 min.

Upozornenie: Jaso efekt nie je vhodný na vlnu a hodváb.

Obsahuje: uhličitan sodný, zlúčenina s hydrogenperoxidom(2:3); metakremičitan sodný; mono-C12-18-alkylestery kyseliny sírovej, sodné soli.

Nebezpečenstvo:
Dráždi kožu.
Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte prach.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie:  viac ako 30% uhličitany, 15- 30 % peruhličitan sodný, 5 - 15 % aktivátor prania, menej ako 5% metakremičitany, menej ako 5% mydlo, menej ako 5% aniónové tenzidy, kyselina citrónová, karboxymethylcelulóza, enzýmy, celuláza, parfum, HEXYL CINNAMAL.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Hmotnosť: 100 g

EAN: 858 5003 9 30964

UFI: MS00-K041-700G-S6T4

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111