Detail výrobku

Výrobky / Kúpeľňa a WC
FIXINELA práškový čistič 400 g

FIXINELA práškový čistič 400 g

  • FIXINELA práškový čistič je vhodný na čistenie umývadiel, vaní, kuchynských drezov, sporákov, kúpeľní, WC mís a všetkých tvrdých povrchov ako sú dlaždice, keramické obkladačky a pod.

Upozornenie: Nepoužívajte na lakované plochy a plasty.

Návod na použitie:
Na znečistený povrch nasypte práškový čistič, dôkladne rozotrite vlhkou handrou a nakoniec opláchnite čistou vodou.

Pozor:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte prach.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a  obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: abrazívne zložky, uhličitan sodný, menej ako 5% aniónové tenzidy, menej ako 5% mydlo, parfum: LINALOOL, farbivo.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Hmotnosť: 400 g

EAN: 8585003920323

UFI: A800-H0YN-D00H-T59R

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111