Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
FIXINELA perfekt univerzálne utierky 30 ks

FIXINELA perfekt univerzálne utierky 30 ks

  • FIXINELA perfekt univerzálne utierky sú vlhčené utierky určené na čistenie plastových, keramických a sklenených povrchov, povrchov z nehrdzavejúcej ocele, plastového a čalúneného nábytku

Upozornenie:
Nepoužívať na čistenie LCD obrazoviek a displejov. Vlhčená utierka slúži na jednorázové použitie.

Návod na použitie:
Otvorte samolepiaci uzáver a vyberte vlhčenú utierku. Obal dôkladne uzavrite, aby sa zabránilo vysychaniu utierok. Vlhčenou utierkou odstráňte nečistoty z čisteného povrchu.

Vlastnosti čistiaceho prostriedku:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie:  
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc:
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu. Utierky nesplachujte do WC.

Skladovanie:
Uchovávajte pri teplote miestnosti ( 15-20 °C).
Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Zloženie: 5-15% etanol, menej ako 5% amfotérny tenzid, menej ako 5% izopropylalkohol , chlorhexidine gluconate, parfum, kyselina citrónová.

Po otvorení spotrebujte do 3 mesiacov.

Počet kusov: 30

Rozmer utierky: 22cm x 25 cm

EAN: 858 500 39 92139

UFI: TR70-K016-100J-CV0C

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111