Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
FIXINELA perfekt na plasty 500 ml

FIXINELA perfekt na plasty 500 ml

  • prípravok na čistenie plastového nábytku, rámov plastových okien, plastových vaní a pod.

Návod na použitie:
Prípravok naneste rozprašovačom na znečistený povrch, špongiou odstráňte nečistoty a opláchnite vodou.

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Upozornenie:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie: 5 – 15 % aniónové povrchovo aktívne látky, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, parfum: CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 500 ml

EAN: 8585003912366

UFI: AC90-604Q-U00Y-XC2K

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111