Detail výrobku

Výrobky / Nábytok a podlahy
DIAVA vosk na podlahy 750 ml

DIAVA vosk na podlahy 750 ml

  • pre každodenný lesk Vašej domácnosti
  • osvedčený samoleštiaci prípravok je určený na podlahy z PVC, keramické dlaždice, mramor a iné podlahy vyžadujúce lesk a čistotu
  • je vhodný na ošetrovanie vonkajších povrchov, mramorových, terasových, z prírodného kameňa, keramických a iných
  • vynikajúci prípravok na ošetrovanie náhrobných kameňov

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). 

Návod na použitie:
Na očistenú podlahu naneste flanelovou handrou tenkú vrstvu prípravku. Po zaschnutí cca 15 minút preleštíme suchou handrou. Chráňte pred mrazom!

Obsahuje kolofóniu; 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Noste ochranné rukavice.

Prvá pomoc:
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokyny na zneškodnenie:
Zvyšky prípravku odovzdajte do zberného miesta nebezpečných odpadov. Prázdny obal dôkladne vypláchnite vodou a odovzdajte do zberného miesta komunálneho odpadu.

Zloženie:  menej ako 5 % neiónové tenzidy,vosky, kolofónia, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE,parfum:  BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 750 ml

EAN: 858 5003 9 11673

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111