Detail výrobku

Výrobky / Domácnosť
DIAVA octový čistič

DIAVA octový čistič 990 ml

  • univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy a iné umývateľné povrchy v domácnosti
  • účinne odstraňuje bežné nečistoty, mydlové usadeniny a vodný kameň

Dávkovanie: 40 ml (1 uzáver) čistiaceho prostriedku na 5 l vody.
Pre dôkladnejšie vyčistenie naneste koncentrovaný prípravok hubkou na znečistené povrchy, nechajte krátko pôsobiť a opláchnite vodou.

Upozornenie:
Prípravok používajte len na materiály odolné voči kyselinám.

Ošetrený výrobok.
Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). 
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:  
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Pokyny na zneškodnenie:
Zvyšky prípravku odovzdajte do zberného miesta nebezpečných odpadov. Prázdny obal dôkladne vypláchnite vodou a odovzdajte do zberného miesta komunálneho odpadu.

Zloženie: menej ako 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, parfum.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 990 ml

EAN: 8585003912649

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111