Detail výrobku

Výrobky / Nábytok a podlahy
DIAVA cleaner 330 ml

DIAVA cleaner 330 ml

  • DIAVA cleaner čistí a odstraňuje prach zo všetkých druhov nábytku okrem nábytku z prírodného dreva

Návod na použitie:
Diavu naneste handrou na čistený predmet a suchou handrou preleštite.

Ošetrený výrobok. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:  
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte aerosóly.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc:
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a  obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Zloženie: menej ako 5 % izopropanol, menej ako 5 % /2-methoxymethylethoxy/propanol, menej ako 5% aniónový tenzid, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: LINALOOL, CITRONELLOL, LIMONENE.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Objem: 330 ml

EAN: 8585003912397

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111