Detail výrobku

Výrobky / Kuchyňa
CITRA práškový čistič citrus 400g
CITRA práškový čistič Citrus náhradná náplň 400g

CITRA práškový čistič citrus 400 g

  • práškový čistiaci prostriedok na kuchynský riad, vane, umývadlá, armatúry a keramické obkladačky

Návod na použitie:
Na navlhčený čistený povrch naneste aktívny prášok a trením hubkou alebo handrou odstráňte nečistoty. Čistený povrch potom dôkladne opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte na lakované plochy a plasty!

Návod na použitie (náhradná náplň 400 g):
Náhradnú náplň presypte do sypátka na práškové čistiace prostriedky. Na čistený povrch naneste aktívny prášok a trením odstráňte nečistoty. Čistený povrch potom opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte na lakované plochy a plasty!

Pozor:
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Obsahuje d-limonen. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Nevdychujte prach.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Prvá pomoc:
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc.
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:
Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie: abrazívne zložky, uhličitan sodný, menej ako 5 % aniónové tenzidy, menej ako 5% mydlo, parfum: LIMONENE, CITRAL, farbivo.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby.

Hmotnosť: 400 g

EAN: 8585003920019

EAN (náhradná náplň 400 g): 8585003920408

UFI: G300-H0KU-S00H-GG4M

Newsletter

Máte záujem o informácie o našich produktových novinkách a aktuálnych akciách? Prihláste sa do nášho newsletter odberu.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava  
Štatút
Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

+421 33 590 1111