POCZĄTEK I ROZWÓJ

Historia firmy TATRACHEMA sięga 30 października 1945r., kiedy to grupa 19 osób złożyła zawiadomienie w Sądzie Okręgowym w Bratysławie o założeniu nowego przedsiębiorstwa w formie tzw. "prospektu założycielskiego". Walne zgromadzenie powołujące w dniu 9 listopada 1945 przyjęło pierwszy statut, na mocy którego powstała spółka o nazwie UNIOSA – spółdzielnia produkcji i handlu mydłem, artykułami kosmetycznymi i wyrobami chemiczno-technicznymi, spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bratysławie. Dziewiętnaście osób stało się członkami spółdzielni UNIOSA, wkładając 175 udziałów członkowskich o wartości 5 000 koron czechosłowackich. Te środki były podstawą rozwoju działalności handlowej.

Spółdzielnia UNIOSA stała się członkiem związku przemysłu drobnego we wrześniu 1946 jako pierwsza spółdzielnia chemiczna.

Podielová knižkaSpółdzielnia UNIOSA miała w tym czasie zamiar uzyskać udziały w krajowym i zagranicznym handlu mydłem i wszystkimi surowcami do produkcji mydła. Członkowie nie byli zainteresowani wykonywaniem działalności produkcyjnej, lecz koncentrowali się na handlu, szczególnie ten zorientowany na kraje zagraniczne miał przynosić spółdzielni wysokie dochody. Handlowało się wszystkim, co mogło przynosić dochody: wyrobami kosmetycznymi, surowcami do wyrobu mydła. Partnerzy biznesowi pochodzili z Anglii, Argentyny, Belgii, Danii, Egiptu, Finlandii, Francji, Węgier, Palestyny, Portugalii, Austrii, Szwajcarii itp. 1948 rok przyniósł nacjonalizację handlu zagranicznego i wewnętrznego. Ministerstwo Handlu Zagranicznego cofnęło spółdzielni UNIOSA wszystkie pozwolenia na wwóz i wywóz towarów, więc spółdzielnia nie miała innego wyjścia, niż przerzucić się na działalność produkcyjną.


W latach 1949 – 1953 spółdzielnia UNIOSA przeżywała najbardziej burzliwy okres swego istnienia. Był to czas rewizji organów kierownictwa spółdzielni i stopniowego obejmowania stanowisk przeważnie przez osoby z klasy robotniczej. Spółdzielnia tymczasem specjalizowała się w nabywaniu i przetwarzaniu różnych surowców dla branży tłuszczowej.

3 września 1950 r. w hotelu CARLTON w Bratysławie z udziałem 72 członków spółdzielni obok wybrania nowego zespołu zarządzającego i organu nadzorczego, zatwierdzono także zmianę nazwy na:
TATRACHEMA, spółdzielnia produkcji chemiczno-technicznych elementów s. r. o. Bratysława. Sąd powiatowy w Bratysławie odrzucił jednak wszelkie powyższe postanowienia i unieważnił podjęte uchwały, a także wezwał spółdzielnię do uporządkowania swojego statusu prawnego. 

Výroba DiavaW tym czasie do czterech aktualnych producentów prywatnych (MOHÁR, FRICHÉMIA, FRICHEMOTEXTIL i CHEMOBOHÉMIA) spółdzielni UNIOSA dołączyli kolejni producenci: ISTAKO, NOVOCHEMA, CENTROCOLOR, CHERRYLAK, BYLEPO, ALBONA, WALDOR, AGIEX, DIAVA, WALMATA. Poprzedni właściciele poszczególnych firm byli najczęściej także kierownikami swoich zakładów. Zarządzali nimi samodzielnie w sposób mniej więcej pozbawiony kontroli.

Dopiero na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 29 października 1951 r. w Bratysławie udało się uchwalić zmianę nazwy UNIOSA na TATRACHEMA, zespół produkcyjny s r.o. w Bratysławie. Nowo utworzony statut zakładał utworzenie spółdzielni socjalistycznej poprzez przekształcenie w spółdzielnię produkcyjną. Spółdzielnią ludową TATRACHEMA stała się w 1953 roku i tutaj właściwie rozpoczyna się okres rzeczywistego rozwoju spółdzielni. W 1953 roku nastąpiło połączenie funkcji dyrektora i prezesa spółdzielni, dzięki czemu usunięto dwutorowość polityczno-gospodarczego zarządu. Stopniowo powstawały kolejne zakłady produkcyjne w regionie Zachodniej Słowacji.

Trnava założona dnia 10.8.1950
Bratislava założona dnia 15.09.1950
Brezová pod Bradlom założona w 1956 roku
Senica nad Myjavou założona dnia 1.1.1955
Šaštín Stráže założona dnia 1.5.1949
Kuklov założona dnia 1.1.1960

Zaczęło się rozszerzanie asortymentu produkcyjnego. Obok mydeł, produktów zapachowych i kosmetycznych zaczęto produkować kosmetyki do pielęgnacji skóry, a później także włosów, środki do uzdatniania i zmiękczania wody, jak również szeroki asortyment środków czyszczących i dezynfekcyjnych z zakresu chemii gospodarczej. W 1958 roku w ramach usług dla ludności działalność została poszerzona o szlifowanie i polerowanie parkietu oraz układanie wykładzin PCV w mieszkaniach klientów. Przedmiotem działalności spółdzielni była też produkcja tworzyw sztucznych, skóry i produkcja zabawek.

Do 1966 roku spółdzielnia szukała swojej drogi do zdobycia pozycji na rynkach. Dopiero po tym roku produkcja spółdzielni zaczęła wzrastać i do 1989 roku produkowała już koło 150 rodzajów wyrobów, z których kosmetyki samochodowe były eksportowane. W czasie wzrostu spółdzielni zlikwidowano zakład Bratysława, z powodu prac asenizacyjnych, Brezová pod Bradlom z powodu słabych perspektyw na zysk, a w 1991 roku oddzielił się zakład Kuklov, specjalizujący się w produkcji tworzyw sztucznych. W 2004 roku produkcję z zakładu Senica przeniesiono do zakładów Trnava i Šaštín Stráže.

Po rozpadzie federacji nastąpiły problemy z eksportem do Czech, dlatego w 1994 roku otworzyliśmy w Czechach filię Tatrachema CZ Hodonín, której misją było wprowadzenie naszej produkcji na rynki Republiki Czeskiej.

Produkcję na eksport dostarczają dwa zakłady. W ramach usług niestandardowych zapewniamy chemię basenową dla jednego partnera zagranicznego, jak i chemię czyszczącą dla kilku innych partnerów zagranicznych.

Obecnie siedziba zarządu gospodarczego i samego zakładu jest w Trnavie. W tym zakładzie produkowane są wyroby chemii gospodarczej takie jak środki do czyszczenia toalet, środki do przetwórstwa tekstyliów, detergenty, środki do czyszczenia i polerowania mebli, podłóg, kosmetyki samochodowe, kosmetyki do pielęgnacji ciała. Marki takie jak FIXINELA, DIAVA, BONY, SIFO, TORO, GRILPUR, służą wiernie swoim klientom już od lat.

Drugi zakład ma siedzibę w Šaštín Stráže. Produkty tego zakładu to środki czyszczące w proszku takie jak CITRA, TENY, FIXINELA, środki do zmiękczania wody – LUXON-soda krystaliczna i kalcynowana, środki do czyszczenia kanalizacji – SIFO, środki do prania i odplamiacze marki JASO, odkamieniacz LUXON itp.

W Trnavie działa również sklep hurtowy i detaliczny, który, oprócz produkcji Tatrachemy, oferuje swoim klientom szeroki asortyment innych firm.

Kontakt z nami

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Republika Słowacka

Tel : 00421/ 33 590 1111