FOR CUSTOMERS


Contact us

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovak republic

Tel : 00421/ 33 590 1111