VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

SYNTAMYL 500 g

SYNTAMYL
syntetický škrob

Vlastnosti:

Koncentrovaný syntetický škrob na báze polyvinylacetátových disperzií a ostatných prídavných látok zvyšujúcich kvalitu výrobku, slúži k škrobeniu /stužovaniu/ bielizne, záclon alebo iných textilných materiálov. Zvyšuje odolnosť proti oderu a hlavne chráni textilné vlákna pred vniknutím jemných nečistôt do ich vnútorných vrstiev, nečistoty tak zostávajú len na povrchu vlákien a pri praní sa ľahko odplavujú. Zanecháva príjemnú sviežu vôňu  a má zjasňujúce účinky.

Zloženie:

polyvinylacetátová disperzia, xantánová guma, optický zjasňovač, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: BENZYL  SALICYLATE, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL.

Dávkovanie a použitie:

2 až 3 uzávery prípravku nadávkujte do 3 litrov vody podľa požadovaného účinku. Do roztoku škrobu ponorte odstredené textílie na 10-15 minút.
Doporučujeme použitie v hoteloch, v zdravotníctve, gastronomickom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.
Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1).

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah  v mieste zberu nebezpečného odpadu. Prázdny obal dôkladne vypláchnite vodou a odovzdajte do zberného miesta komunálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje v suchých skladoch pri teplotách 5°C až +30°C.

Balenie:

500g
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518