VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

LUXON odstr. vodného kameňa 100g

LUXON rýchlorozpúšťač vodného kameňa

Vlastnosti:

LUXON rýchlorozpúšťač vodného kameňa je práškový rýchlorozpúšťač vodného kameňa pre kávovary, rýchlovarné kanvice, žehličky, automatické práčky a umývačky riadu.

Zloženie:

kyselina citrónová/ EC 201 – 069 – 1/

Návod na použitie:

Kávovary: 1 polievkovú lyžicu Luxonu rozpustite v 1 litri vody, nalejte do kávovaru, nechajte prejsť varom, nakoniec prepláchnite vodou.
Varné kanvice: Kanvicu naplňte 1 l vody, pridajte 1 pol. lyžicu Luxonu, uveďte do varu, potom vypnite, nechajte pôsobiť 30 minút, nakoniec opláchnite vodou.
Naparovacie žehličky: 1pol. lyžicu Luxonu rozpustite v 2 dcl vody, nalejte do  žehličky , nechajte pôsobiť 30 minút, niekoľkokrát uvoľnite paru a vypustite celý obsah. Nakoniec žehličku prepláchnite vodou.  
Práčky: Obsah vrecka nasypte do prázdneho bubna práčky, spustite hlavný prací program pri teplote 50 - 60°C. Po dosiahnutí teploty práčku zastavte a nechajte pôsobiť 30 minút, potom práčku zapnite a nechajte prebehnúť celý program do konca.
Umývačky riadu: Umývačku riadu uveďte do prevádzky bez riadu, po 15 minútach nasypte obsah vrecka do vody a nechajte prebehnúť celý program.

Riaďte sa pokynmi výrobcu spotrebiča.
Doporučujeme použitie v práčovniach, hotelierstve, v  zdravotníctve, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

Prvá pomoc:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc /starostlivosť.
PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM  alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplotnom rozmedzí +5°C až +30°C.

Balenie:

100g
Minimálna trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518