VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

FIXINELA perfekt na plasty

FIXINELA perfekt na plasty

Vlastnosti:

Vysokoúčinný čistiaci prípravok na  čistenie plastového nábytku, rámov plastových okien, plastových vaní a pod.

Zloženie:

5-15% aniónový tenzid, < 5 % /2-metoxymetyletoxy/ propanol, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum: BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL SALICYLATE,HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL.

Dávkovanie a použitie:

Prípravok naneste rozprašovačom na znečistený povrch,  špongiou odstráňte nečistoty a opláchnite vodou.Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón /3:1/. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Pokyny na zneškodnenie:

Zvyšky prípravku odovzdajte do zberného miesta nebezpečných odpadov alebo zrieďte s veľkým množstvom vody a vylejte do kanalizácie. Prázdny obal dôkladne vypláchnite vodou a odovzdajte do zberného miesta komunálnych odpadov.

Skladovanie:

Skladuje sa v suchých priestoroch,  chránených pred poveternostnými vplyvmi, mrazom a priamym slnečným  žiarením pri teplotách  + 5 °C až + 30 °C,oddelene od potravín a nápojov v dobre  uzatvorených obaloch.

Balenie:

500ml
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.


Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518