VÍCE INFORMACÍ O VÝROBKU

DIAVA octový čistič

DIAVA octový čistič

Vlastnosti:

Univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy a iné umývateľné povrchy v domácnosti. Účinne odstraňuje bežné nečistoty, mydlové usadeniny a vodný kameň.

Zloženie:

menej ako 5 % aniónové povrchovo aktívne látky, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, parfum.

Dávkovanie:

40 ml (1 uzáver) čistiaceho prostriedku na 5 l vody.
Pre dôkladnejšie vyčistenie naneste koncentrovaný prípravok hubkou na znečistené povrchy, nechajte krátko pôsobiť a opláchnite vodou.

Upozornenie:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Prípravok používajte len na materiály odolné voči kyselinám.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Pokyny na zneškodnenie:

Zvyšky prípravku odovzdajte do zberného miesta nebezpečných odpadov. Prázdny obal dôkladne vypláchnite vodou a odovzdajte do zberného miesta komunálneho odpadu.

Skladovanie:

Prípravok skladujte v suchých priestoroch, chránených pred poveternostnými vplyvmi, mrazom a priamym slnečným žiarením, pri teplotách 5°C až 30°C, oddelene od potravín a nápojov v dobre uzatvorených obaloch.

Balenie:

990ml

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.
Dátum výroby je vyznačený na obale.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

Tel.: 00420 / 518 624 518

Informáce

Zásady používání souborů cookies