VIAC INFORMÁCIÍ O VÝROBKU

BONY Fresh
BONY Spring
BONY Summer

BONY
avivážny prostriedok koncentrát

Vlastnosti:

Tekutý avivážny prostriedok na textílie dodáva bielizni vynikajúcu mäkkosť, prirodzenú a sviežu vôňu, zlepšuje pružnosť a jemnosť vlákien, príjemný na citlivú pokožku.

Vyrába sa v týchto trhových druhoch  o objeme 1000ml.:
glamour gold
glamour black
blue dream
fresh spirit
sensitive cream

Zloženie:

5 - 15 % katiónový tenzid, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYL ISOTHIAZOLINONE, parfum.

Dávkovanie :

Dávkovanie do práčok /na 4- 5 kg bielizne/:
- pre stupeň „soft „:
2 uzávery /1 uzáver = 30 ml/
- pre stupeň „extra soft „ : 3 uzávery

Dávkovanie pre ručné pranie:
- 2 uzávery na 10 litrov vody

Doporučujeme použitie v hotelierstve, službách, v domácnostiach, v práčovniach  a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.sk - Pre zákazníkov - Na stiahnutie - KBU
Obsahuje 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

Pokyny na zneškodnenie:

Zvyšky prípravku odovzdajte do zberného miesta nebezpečných odpadov. Prázdny obal dôkladne vypláchnite vodou a odovzdajte do zberného miesta komunálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplotnom rozmedzí +5ºC až +25°C.

Balenie:

1000ml
Minimálna trvanlivosť 18 mesiacov od dátumu výroby.


Kontaktujte nás

TATRACHEMA,
výrobné družstvo Trnava
Bulharská 40
917 02 Trnava
Slovenská republika

Tel : 00421/ 33 590 1111

Štatút

Dňa 07.06.2010 Okresný súd v Trnave zapísal do obchodného registra, že právnická osoba s obchodným menom: TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava používa aj skrátenú verziu obchodného mena: TATRACHEMA VD
s tým, že voči inštitúciám (štátnym, samosprávnym, a pod. orgánom) bude výrobné družstvo vždy vystupovať ako TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava (neskrátene).

Informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - E-shop
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Súťaže
Informácie o spracúvaní osobných údajov - Cookies