Vznik a vývoj

O nás
Podílová knížka

Vznik TATRACHEMY

je dán datem 30. října 1945, kdy skupina 19 jednotlivců podala ke Krajskému soudu v Bratislavě oznámení o založení nového podniku tzv.. „PROSPEKTEM ZAKLADAČNÍM“. Ustavující valné shromáždění dne 9.11.1945 přijalo první stanovy, podle kterých název podniku bude UNIOSA - sdružení na výrobu a obchod s mýdlem, s kosmetickými články a chemicko-technickými výrobky, družstvo s ručením omezeným Bratislava. Devatenáct osob vstoupilo do družstva UNIOSA, vložili 175 členských podílů po 5 000.- Kčs. Tyto prostředky tvořily základ pro rozvoj obchodní činnosti.

Podílová knížka
Živnosvaz přijal družstvo UNIOSA za svého člena v září 1946, jako první chemické družstvo.

Družstvo UNIOSA chtělo v tomto období získat domácí a zahraniční obchod s mýdlem a všemi surovinami k výrobě mýdla. Nebyl zájem ze strany členů vykonávat výrobní činnost, ale obchod, zaměřený hlavně na zahraničí, měl přinášet vysoké příjmy družstvu. Obchodovalo se se vším co mohlo přinést zisky: kosmetické výrobky, suroviny pro výrobu mýdla. Obchodní partneři byli z Anglie, Argentiny, Belgie, Dánska, Egypta, Finska, Francie, Maďarska, Palestiny, Portugalska, Rakouska, Švýcarska, atp.

Rok 1948 však přinesl znárodnění zahraničního i vnitřního obchodu a družstvu UNIOSA byla ministerstvem zahraničního obchodu zamítnuta všechna dovozní a vývozní povolení a družstvo se zákonitě muselo přeorientovat na výrobní činnost.

Uniosa Roky 1949 - 1953 prožívalo družstvo UNIOSA nejrušnější období svého existence. Bylo to období očisty vedoucích orgánů družstva s postupným obsazováním funkcí převážně dělnickými kádry. Družstvo se dále specializovalo na získávání a zušlechťování různých surovin pro tukový průmysl.

3. září 1950 v hotelu CARLTON v Bratislavě za účasti 72 členů družstva kromě zvolení nové správy družstva i dozorčího orgánu, byla přijata i změna názvu na:
TATRACHEMA, družstvo pro výrobu chemicko-technických článků s r.o. Bratislava. Okresní soud v Bratislavě však neuznal a nebral v úvahu všechna usnesení, která prohlásil za neplatné s tím, že družstvo si má uspořádat své právní poměry.

V tomto období ke čtyřem začleněným soukromým výrobcům (MOHÁR, FRICHEMIE, FRICHEMOTEXTIL a CHEMOBOHEMIE) přibyli do družstva UNIOSA další výrobci: ISTAKO, NOVOCHEMA, CENTROCOLOR, CHERRYLAK, BYLEPO, ALBONA, WALD. Jednotliví bývalí majitelé firem byli povětšinou i vedoucí závodů. Hospodařilo se samostatně a více méně nekontrolovaně.

Až na mimořádné valné hromadě 29. října 1951 v Bratislavě byla schválena změna v názvu UNIOSA na TATRACHEMA, výrobní družstvo s r.o. v Bratislavě. Nově vytvořené stanovy dávaly předpoklad k utvoření socialistického družstva přestavbou na výrobní družstvo. Lidovým družstvem se stala TATRACHEMA v roce 1953 a zde vlastně začíná období skutečného rozvoje družstva. V roce 1953 přišlo ke sloučení funkcí ředitele a předseda družstva, čímž došlo k odstranění dvojkolejnosti v politicko-hodpodářském vedení. Postupně byly ustáleny výrobní závody – provozovny v západoslovenském kraji.

Výroba Diava
Trnava zřízená ke dni 10.8.1950
Bratislava zřízená ke dni 15.9.1950
Brezová pod Bradlom zřízená v roce 1956
Senica nad Myjavou zřízená ke dni 1.1.1955
Šaštín Stráže zřízená ke dni 1.5.1949
Kuklov zřízená ke dni 1.1.1960

Začal se rozšiřovat výrobní sortiment a kromě výroby mýdel, aromatických a kosmetických výrobků začala výroba pleťové později vlasové kosmetiky, výroba prostředků na úpravu - změkčování vody, široký sortiment čistících a dezinfekčních prostředků v oblasti bytové chemie. V roce 1958 byly zřízeny v rámci služeb pro obyvatelstvo broušení a leštění parket a následně přibylo kladení podlahovin PVC v bytech zákazníků. V předmětu činnosti družstva byla i plastikářská, kožedělná výroba a výroba hraček.

Do roku 1966 si družstvo hledalo svoji cestu na trzích. Teprve po letošním roce začala produkce družstva narůstat a do roku 1989 jsme již vyráběli kolem 150 druhů výrobků, z nichž autokosmetika šla na export. V období růstu družstva byl zrušen provoz Bratislava, z důvodu asanančních prací, Brezová pod Bradlom jako neperspektivní a v roce 1991 se osamostatnil provoz Kuklov, specializovaný na plastikářskou výrobu. V roce 2004 byla přesunuta výroba ze závodu Senica do závodů Trnava a Šaštín Stráže.

Po rozdělení federace nastaly problémy s exportem do ČR a proto jsme v roce 1994 zřídili v Čechách pobočku Tatrachema CZ Hodonín, jejímž úkolem je umístit naši produkci na trzích České republiky.

Výroba pro export je zajišťována ve dvou závodech. V rámci zakázkových služeb zajišťujeme bazénovou chemii pro zahraničního partnera a také čistící chemii pro zahraniční partnery.


V současném období

je Trnava sídlem hospodářského vedení a závodu Trnava. V tomto závodě se vyrábějí výrobky bytové chemie jako WC čističe, prostředky na úpravu textilií, saponáty, prostředky na čištění a leštění nábytku, podlah, autokosmetika, tělová kosmetika. Značky jako FIXINELA, DIAVA, BONY, SIFO, TORO, GRILPUR slouží věrně svým zákazníkům již dlouhé období.

Druhý závod má sídlo v Šaštín Strážích. Produkty tohoto závodu jsou práškové čističe jako CITRA, TENY, FIXINELA, prostředky na změkčování vody – LUXON-krystalová a kalcinovaná soda, prostředek na čištění sifonů – SIFO, prací prostředky a odstraňovače skvrn pod značkou JASO, odstraňovač vodního kamene.

V Trnavě provozuje svoji činnost i velkoobchod a maloobchod, který kromě produkce Tatrachemy nabízí svým zákazníkům široký sortiment jiných firem.


Vznik TATRACHEMY CZ

TATRACHEMA CZ společnost s ručením omezeným byla založena dne 20. prosince 1994 zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17670.

Tato společnost je dceřinou společností TATRACHEMY, výrobného družstva Trnava a zajišťuje prodej jejich výrobků s výhradním zastoupením na českém trhu.

Jedná se o výrobky bytové chemie jako jsou WC čističe, prostředky na čištění nábytku, prostředky na úpravu textilií, saponáty, autokosmetika, tělová kosmetika.

Značky jako FIXINELA, DIAVA, TORO, CITRA, mají svou dlouholetou tradici a svou kvalitou jsou známy širokému okruhu zákazníků.

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

+420 518 624 518

Informace

Zásady používání souborů cookies

Sledujte nás