Detail výrobku

Výrobky / Kuchyně
LUXON čistič granitových dřezů 100g

LUXON čistič granitových dřezů 100 g

  • odstraňuje špínu a skvrny od ovoce, zeleniny, červeného vína, kávy, čaje a podobně
  • vhodný na silgranitové, granitové a nerezové dřezy
  • bez chlóru, s aktivním kyslíkem
  • zanechává příjemnou vůni

Návod k použití:
Obsah sáčku (100 g) nasypte do uzavřeného dřezu, naplňte horkou vodou (nad 70°C) a nechte působit 30 min. Při silnějším znečištění můžete prodloužit dobu působení na 60 minut. Okraje a odkapávací plochu dřezu dočistěte houbou namočenou v připraveném roztoku. Nakonec opláchněte čistou vodou.

Obsahuje: pentahydrát dioxido(oxo)silanu disodného; kyselina benzensulfonová, C10-13 alkylderiváty, sodné soli.

Upozornění:
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné poškození očí.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.
Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
Odstraňte obsah a obal podle vnitrostátních předpisů.

Složení:
15 % - 30 % bělicí činidlo na bázi kyslíku méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky parfém

Spotřebujte do 24 měsíců od datumu výroby.

Hmotnost: 100 g

EAN: 8585003920958

UFI: T990-P0FA-J00G-80GH

Kontaktujte nás

TATRACHEMA CZ s.r.o. Hodonín,
Brněnská ul. 48,
695 01 Hodonín
Česká republika

+420 518 624 518

Informace

Zásady používání souborů cookies

Sledujte nás